Strömshaga

Lampolja, 1 liter

Strömshagas egna lampolja av riktigt fin kvalitet! Ren, ofärgad lampolja som ger en stabil och fin låga. Tillverkad av n-paraffiner.

Användningsområde:  Lampoljan är perfekt till fotogenlampor och fotogenlyktor såväl som fotogenkök. Den är lämplig att använda inomhus eftersom det inte blir någon lukt och os av oljan, men fungerar även som tändvätska till grillen samt brasor.


Bruksanvisning:
Fyll fotogenlampan, köket eller kaminen, gärna med en tratt. Observera att förbränningskällan skall vara släckt och kall vid påfyllning.

För fotogenlampan: Ta loss brännareröret och skruva loss brännaren, fyll sedan upp lampan med ca 2/3 lampolja. Första gången du fyllt din fotogenlampa eller efter att du bytt veke ska du låta veken dra ca 20-30 minuter innan lampan tänds för att få en fin låga.

Var noga med att veken är jämn upptill och att inte ha för lång synbar veke. Tänd veken med tändsticka eller tändare och skruva sedan direkt ned lågan med ratten på sidan av brännaren. Sätt sedan tillbaka brännareröret.
OBS! Komibantionen lampolja och glasfiberveke kan ge ökad risk för sot så vi rekomenderar lampor med bomullsveke.

Dosering: Använd lampoljan som koncentrat.

Att tänka på: Förvara flaskan med lampolja utom räckhåll för barn. Kom ihåg att skruva på korken ordentligt efter användning. Lämna aldrig oljelampor obevakade om det finns barn eller husdjur i närheten, detta gäller även när lampan är släckt.

Lampoljan kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Förtäring av lampolja (även mycket små mängder eller genom att suga på veken) kan leda till livshotande lungskador. Vid förtäring: Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast Giftinformationscentralen och läkare. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Vid hudkontakt tag av nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och vatten.

Lämna innehållet/behållaren till återvinningscentral.

Man behöver inte förvara lampoljan i säkerhetsskåp.

Ladda ner säkerhetsdatablad här

Storlek: rymmer 1 liter, diameter 8.5cm, höjd 26cm

149 kr

10 i lager

Varumärke

Fri frakt på beställningar över 750 kr

Vi skickar inom 1-2 dagar (ej beställningsvaror)

Betala smooth med Klarna Checkout